Skip to main content

Free article section

You are reading a Free article. Apply for a subscription to access all the valuable information on the website Sports Law & Taxation

Seminar Sport en Belasting 1 juli 2005 (Message in Dutch)

LAATSTE GELEGENHEID VOOR INSCHRIJVING Onderwerpen die aan de orde komen zijn diverse belangwekkende ontwikkelingen, zoals recente Nederlandse jurisprudentie betreffende professionele sportactiviteiten op het gebied van BTW, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en de toepassing van belastingverdragen. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Om in te schrijven kunt u contact opnemen met NOLOT BV (073 5530006) of het inschrijfformulier downloaden van de website www.sportsandtaxation.com (onder het kopje seminar) en ingevuld en ondertekend retourneren (per fax: 073 5530004 of per post aan Postbus 206 5270 AE St. Michielsgestel).


Interesting article?

Take your own subscription to get easy online access to all valuable articles of Sports Law & Taxation